baggrund og cv​

Min vision er at være medvirkende til et paradigmeskift indenfor ledelse, hvor indiansk visdom bliver aktivt medspillende og generelt skabe trivsel for mennesker, individuelt og kollektivt.

Min mission er at undervise, inspirere og udvikle koncepter og metoder, der giver trivsel og balance såvel i det personlige som i det årvågne lederskab. Jeg ønsker at udvikle og tilpasse egne redskaber og samarbejde om samme med andre interessenter.​

I 2005 startede jeg min rejse ind i indiansk visdom. Gennem et toårigt personligt restrukturerende forløb og et års certificering i formidling og undervisning efter originale metoder og mindset i indiansk visdom, blev jeg uddannet som Council Guide. Herefter har jeg gennemført yderligere tre træningsår og er i dag mastertrained Council Guide, hvilket vil sige Medecinmand.

Siden 2007 har jeg gennemført forløb for grupper og enkeltpersoner, holdt foredrag, workshops, coachinger og forskellige events.

Mine redskaber er diagnosticerende, analyserende og orienteret mod handling. Jeg læser og arbejder med de energier der er til stede, og bringer mig selv ind i processen som den der inspirerer, underviser og guider. I et rum af nærvær og intensitet holder jeg energien og styrer mod, at deltagerne finder deres egen dybe viden. 

I gruppesammenhæng vil synergien mellem deltagerne bringe en ekstra dimension ind og forstærke den enkeltes proces.

SingingWolf fik med entusiasme og lethed formidlet den indianske visdom og værktøjer til 30 studerende i psykologi på Aarhus universitet.

​Han kan formidle på alle niveauer og til alle grupper, da han benytter sig af udtryksformer, der rammer os alle. Jeg kan i høj grad takke SingingWolf for min store passion for den indianske tradition, da han var min første lærer og jeg har bestemt ikke været på mit sidste kursus med ham." - Maja Åvist (kand.stud. i psykologi)

Min "indianske baggrund" sammen med min erfaring som pædagogisk leder gennem 20 år, forløb i personligt lederskab på gestaltterap. grundlag og certificering som coach, gør en stor forskel for den enkeltes og gruppers trivsel, når mine kompetencer bliver bragt i spil sammen med deltagernes egen dybe viden.

I 2013 udgav jeg bogen Den Smukke Vej - en personlig fortælling om min transformerende rejse ind i den indianske visdom.

Siden sommeren 2018 har jeg arbejdet på en bog om fremtidens lederskab som brobygning mellem moderne ledelsesteorier / praksisser og indiansk visdom.

Hvad betyder singingwolf?

"Wolf" (ulven) er stifinder og læreren. Den er frontløber for nye idéer og vender tilbage til sin flok for at dele. Den kærer for sin flok. Ulve napper hinanden i haserne for at holde hinanden på tæerne og ikke falde hen i uopmærksomhed og magelighed. Ulve har et meget stærkt sammenhold i flokken samtidigt med, at de er suveræne individer. 

logo ulv hvid hjemmeside

Når vi som mennesker synger, er det hjertet der taler.

"Singing" er også min måde at kommunikere på. Det handler om at kunne tolke og tale forskellige sprog i det kommunikative felt.
​Det spænder fra det logiske og rationelle til musiske udtryk og iscenesættelse med cases og eksempler.​

Kontakt

Info

SingingWolf

v/ Mogens Juul

​CVR-nr: 26509424

adresse  Bakkedraget 17, 2860 Søborg

telefon   53 53 76 42