Coaching

Det handler om, at guide dig til, at du kommer frem til svar, der kommer fra din autentiske grund - svar fra hjertet. Jeg lytter, samler op og holder overblikket over dét, som du sætter i spil. Jeg vil lede og guide dig til at finde ud af, hvad der fylder mest og hvad du ønsker at tage fat på.

Jeg styrer efter en defineret ramme for at sikre, at du kommer i mål med noget, der giver mening - du skal opleve, at det er brugbart og relevant. Herefter ser vi på, hvad du kan gøre, om du skal handle på noget eller lade ordene synke ind og respondere før du beslutter.

Min coaching kan være intuitiv eller vinklet ud fra indiansk livsfilosofi, hvor du samtidigt vil få indsigter og metoder til at ændre dit selvbillede og gå mod bedre balance i dit liv.

Med afsæt i min erfaring som pædagog og leder tilbyder jeg tre specifikke coachinger:

  • Forældrecoaching: Jeg coacher enten én eller begge forældre med særligt fokus på rollen som forældre.
  • Teenagecoaching: Jeg coacher og lytter med særlig opmærksomhed omkring det at være teenager.
  • Ledercoaching: Jeg coacher i en udvidet ramme med fokus på din organisation, dine forskellige roller, dine positioner... alt det der placerer dig lige dér, hvor du er og skal navigere i krydspres.

"Mogens lytter meget kompetent med alle sanser og dermed kan han undervejs opsummere og stille få men dybe spørgsmål. Det munder ud i, at jeg laver en aftale med mig selv om det første konkrette skridt i processen. Jeg oplever, at jeg selv finder mine svar.

- Rebecca

Kontakt

Info

SingingWolf

v/ Mogens Juul

​CVR-nr: 26509424

adresse  Bakkedraget 17, 2860 Søborg

telefon   53 53 76 42