UDFORDRINGER OG KONFLIKT

​Hvis du personligt eller som leder står med konflikter omkring dig, så er det første skridt at få præciseret hvad det handler om – og hvad er din rolle eller andel? 


Som en start vil jeg anbefale en coaching, der får dig til at fortælle og se skarpere på, hvad det drejer sig om. Ofte så er der bagved liggende lag, som forstyrrer det billede, du har lige nu. 

u kan selv skabe forandringen, hvis du går ind i det med den rette intention. Der er ikke to sager, der er ens, men der er metoder som er essentielle og virker både til afklaring og beslutning om ny strategi. 

Du skal arbejde med det der er og se det som et læringsrum til forbedring og forløsning. Samtidigt så skal det hele afstemmes med de vilkår og rammer der er omkring dig eller din virksomhed.
I personalesituationer er det vigtigt, at relevante parter også bringes ind.

Når det er kørt fast tilbyder jeg et relationship council. Metoden er meget lig med mediatormodellen.

Det handler om at få stoppet op og vendt energierne til at arbejde mod genopbyggelse af tillid, accept og anerkendelse.​

"A moment of patience in a moment of anger saves a thousand moments of regret."

- Ali Ibn Abu Talib

"The future depends on what we do in the present"

- Mahatma Gandi

Kontakt

Info

SingingWolf

v/ Mogens Juul

​CVR-nr: 26509424

adresse  Bakkedraget 17, 2860 Søborg

telefon   53 53 76 42